Colofon

Niets van deze website mag door derden worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige andere manier, hetzij op papier, hetzij digitaal, zonder voorafgaande toestemming van Het Paard in Balans.

Kamer van Koophandel

Het Paard in Balans is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Meppel onder dossiernummer: xxx

Reageren

Heeft u onze website bezocht en wilt u hierover een opmerking plaatsen, vul dan het contactformulier in.

Ontwerp huisstijl

Grafisch ontwerp door: Marloes Fotografie Beilen

Techniek:
Techniek door: B-arts internetdiensten